Kosten van prenataal onderzoek

Aan het uitvoeren van prenataal onderzoek en screening zijn kosten verbonden. In veel gevallen vergoedt uw zorgverzekeraar deze kosten. Voor extra prenataal onderzoek zijn de kosten afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij en uw pakket en kunnen deze onderzoeken soms voor eigen rekening zijn.

Gesprekken met uw deskundige

Voorafgaand aan de prenatale screening, hebt u uitgebreide gesprekken met uw verloskundig zorgverlener. Daarin bespreekt u wat voor gevolgen prenatale screening kan hebben voor uw toekomst. Uw basiszorgverzekering vergoedt de kosten voor deze gesprekken.

Kosten van een echo

De kosten voor de 20 weken echo krijgt u vergoed vanuit uw basispakket. De kosten voor een pretecho moet u zelf betalen. Dat verschilt van 30 tot 150 euro, afhankelijk van het type echo dat u laat maken.

Combinatietest

De kosten voor een combinatietest komen in de meeste gevallen volledig voor eigen rekening. In enkele gevallen vergoedt de verzekering dit onderzoek. De kosten bedragen rond de 170 euro.

NIPT

Er geldt voor de NIPT een eigen bijdrage van 175 euro. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Kosten vervolgonderzoek

Wanneer uit de combinatietest blijkt dat er een verhoogde kans is op een chromosoomafwijking en u een NIPT laat verrichten, dan wordt dit vergoed, maar worden de kosten verrekend op uw eigen risico. Datzelfde geldt voor een vlokkentest of vruchtwaterpunctie op medische indicatie.