Echografie

Het maken van een echo is de meest bekende manier om te kijken hoe het met uw baby gaat. Er zijn verschillende momenten in de zwangerschap waarop een echo wordt gemaakt. Wij zetten het hieronder voor u op een rijtje.

Termijnecho

Al vroeg in de zwangerschap wordt de termijnecho gemaakt. Dit is een speciaal moment: u ziet voor het eerst uw kindje. De baby wordt opgemeten en de zwangerschapsduur wordt bepaald. Aan de hand daarvan krijgt u ook de uitgerekende datum te horen.

De 13 weken echo

De 13 weken echo is sinds 1 september 2021 ingevoerd. Deze echo wordt gedaan tussen de  12+3 en 14+3 zwangerschap. Ook deze echo is onderdeel van de prenatale screening. De gespecialiseerde echoscopiste checkt het kindje van top tot teen en kijkt naar de ontwikkeling van de organen. Bij deze echo wordt er nooit gekeken naar het geslacht of naar het down- edwards en patausyndroom. Niet alle afwijkingen worden gezien met de echo, de echo geeft geen garantie op een gezond kindje.

De 13 weken echo valt onder een onderzoek dit betekent dat u aan het onderzoek moet deelnemen als u kiest voor de 13 weken echo. Deze studie heet de IMITAS-studie en onderzoekt de voor- en nadelen van de vroege echo. Meedoen aan het onderzoek betekent dat ze uw gegevens mogen gebruiken hiervoor tekent u een toestemmingsformulier bij de verloskundige/gynaecoloog.

Meer informatie over de 13 weken echo kunt u vinden op de website 13 weken echo.

 De 20 weken echo

Wanneer u op de helft van uw zwangerschap bent, kunt u de 20 weken echo laten maken. Deze echo is onderdeel van de prenatale screening. Het is een medisch onderzoek, waarbij de echoscopist het kindje van top tot teen checkt. Ze kijkt uitgebreid naar de ontwikkeling van alle organen. Ook kan het geslacht worden vastgesteld, al is dit niet het doel van de echo. De 20 weken echo is geen garantie op een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien met een echo.

Meer informatie over de 20 weken echo kunt u vinden op de website Onderzoek van mijn ongeboren kind en in de folder 20 weken echo.

Pretecho

Veel aanstaande ouders vinden het leuk om een pretecho van de baby te laten maken. Een pretecho wordt vaak gedaan rond de 26e week van uw zwangerschap. Er wordt ruim de tijd genomen om te kijken naar de baby, maar de pretecho is geen medische echo waar naar lichamelijk afwijkingen gezocht wordt. Pretecho’s komen voor rekening van de ouders.

Echo bij een medische indicatie

Wanneer er tijdens de zwangerschap twijfels zijn over het gezonde verloop van de zwangerschap kan onderzoek middels echografie nodig zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij twijfel over de groei of de ligging van uw baby.

Echopraktijken

Bij sommige verloskundig hulpverleners kunt u terecht voor echoscopisch onderzoek. Ook kunt u voor echoscopisch onderzoek doorverwezen worden naar een echopraktijk. Bij het Samenwerkingsverband Geboortezorg Noord-Friesland zijn een aantal echopraktijken aangesloten. Samen met deze echopraktijken maken we afspraken over onder andere de kwaliteit van zorg.