Adoptie of pleeggezin

Wanneer u tot het moeilijke besluit komt dat u op dit moment niet in staat bent om uw kindje zelf op te voeden, kunt u kiezen voor adoptie of een pleeggezin. Bij adoptie gaat het om een blijvende beslissing en geeft u de zorg voor uw baby definitief uit handen. Bij de keuze voor een pleeggezin kunt u als biologische ouders op de achtergrond een rol blijven spelen in het leven van uw kind.

De keuze voor adoptie

Wanneer u uw kindje afstaat ter adoptie betekent dit, dat het adoptiegezin juridisch gezien de ouders worden van uw baby. Het kindje krijgt daarom ook de achternaam van de adoptieouders. Als biologische ouder hebt u dan ook geen inspraak meer in de opvoeding van uw kind.

De keuze voor pleegzorg

Bij pleegzorg geeft u tijdelijk de zorg voor uw kindje over aan het pleeggezin. Als biologische ouders staat u op de achtergrond, maar kunt u nog wel meebeslissen over belangrijke besluiten in het leven van uw kind. Bovendien blijft u wettelijk gezien de ouders van uw baby. U hebt dus het recht om op een later tijdstip te besluiten dat u uw kind alsnog zelf wilt opvoeden.

Begeleiding bij de keuze voor adoptie of pleegzorg

De keuze om uw kindje op te laten voeden door anderen, is een heftige beslissing. Om alles wettelijk goed te regelen is er een adoptieprocedure opgesteld. Ook voor de plaatsing van uw kindje bij het juiste pleeggezin is nauw overleg en samenwerking met Bureau Jeugdzorg nodig. Voor begeleiding in deze keuze kunt u terecht bij het FIOM.