Jehova’s getuige

Jehova’s getuigen kunnen voor de begeleiding van de zwangerschap gewoon onder controle blijven in de 1e lijns verloskundigen praktijk. Ten aanzien van de bevalling is het advies om in het ziekenhuis te bevallen

Van Jehova’s getuigen is bekend dat zij een uitgesproken bezwaar hebben tegen het ontvangen van een bloedtransfusie. Soms is het krijgen van bepaalde cellen uit het bloed ( bloedfracties) geen probleem. Dat kan per individuele Jehova’s getuige verschillen. Daarom is het van  belang dat iedere zwangere Jehova’s getuige tenminste voor een poliklinisch consult naar het ziekenhuis wordt verwezen, het liefst vroeg in de zwangerschap ( eerste trimester). Er kunnen dan goede afspraken worden gemaakt over wat er wel en niet gewenst is. In het ziekenhuis worden dan risico’s besproken en wilsverklaringen ingescand in het dossier zodat voor iedere zorgverlener duidelijk is wat de wensen zijn. Ook volgt er een gesprek met de kinderarts om te bespreken wat te doen als de pasgeborenen onverhoopt een bloedtransfusie zou moeten krijgen.