Werkgroepen

Onderstaand organogram geeft een schematisch overzicht van de huidige werkgroepen binnen het Samenwerkingsverband Geboortezorg Noord-Friesland. Het organogram is gebaseerd op de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) die in juli 2016 door het Zorginstituut Nederland is vastgesteld.

De feitelijke taken van het verloskundig samenwerkingsverband worden in kleine werkgroepen uitgevoerd. De werkgroepen worden samengesteld op basis van wat er nodig is en de verschillende betrokken echelons. Ze werken aan afgebakende onderwerpen en krijgen daartoe een door het bestuur geformuleerde opdracht inclusief tijdspad. De werkgroep kan een tijdelijk of permanent karakter hebben.