De zes weken controle na de bevalling

Na de eerste drukke en emotionele weken na de bevalling zult u merken dat u gedurende de tijd verstrijkt steeds beter uw draai begint te vinden met uw kleintje. Uw conditie wordt beter, uw buikspieren worden sterker en u krijgt uw eigen vormen weer terug. Zes weken na de bevalling is er de mogelijkheid tot nacontrole.

De nacontrole na zes weken

Tijdens de nacontrole komt u nog één keer bij uw verloskundige zorgverlener terug voor een gesprek en eventueel een lichamelijk onderzoek. Wat wordt er tijdens de nacontrole gecontroleerd en besproken? Wij zetten het voor u op een rijtje.

  • IJzercontrole

Wanneer  er tijdens de zwangerschap of na bevalling sprake was van bloedarmoede, is het zinvol om na zes weken uw ijzer opnieuw te controleren.

  • Bloeddrukmeting

Bij vrouwen met een verhoogde bloeddruk in de zwangerschap is een bloeddrukmeting na zes weken gewenst. Indien de bloeddrukwaarde nog steeds verhoogd is, verwijst de verloskundige u door naar uw huisarts of internist voor verder onderzoek.

  • Vaginaal bloedverlies

Normaal gesproken is het vaginale bloedverlies na de bevalling helemaal gestopt. Mogelijk hebt u uw eerste menstruatie al weer gehad. Met al uw vragen kunt u tijdens de nacontrole terecht bij uw verloskundige.

  • Ongecontroleerd urineverlies en bekkenbodemklachten

Zes weken na de bevalling mag u verwachten dat eventuele klachten van ongecontroleerd urineverlies en bekkenbodemproblemen steeds minder worden. Bespreek uw mogelijke klachten of zorgen. De verloskundige zorgverlener bespreekt met u de mogelijke vervolgstappen, zoals bekkenbodemtherapie.

Ook kunt u de bekkenbodemcheck invullen deze is speciaal ontworpen voor vrouwen die zijn bevallen. De check kan ingevuld worden in de periode van 6 weken tot 9 maanden na de bevalling. Het doel van de check is om vrouwen te kunnen adviseren bij het herstellen van het bekken, urineverlies, ontlasting verlies, verzakkingen en bekkenbodempijn.

Via deze link kunt u de bekkenbodemcheck invullen.

  • Nacontrole van wonden

De verloskundige zorgverlener controleert bij klachten wond van een knip of inscheuren na de bevalling.

  • Keuze voor anticonceptie

De verloskundige zorgverlener zal met u de mogelijkheden van anticonceptie bespreken. Indien gewenst kan de gynaecoloog of huisarts een spiraaltje bij u inbrengen of een recept voorschrijven voor de anticonceptiepil.

  • Terugblik op uw zwangerschap en bevalling

Tijdens de nacontrole kijkt u samen met de verloskundige terug op uw zwangerschap en de bevalling. Hoe hebt u de zorg ervaren? Indien van toepassing geeft uw zorgverlener u een advies voor een volgende zwangerschap. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn als u na een keizersnee of een gecompliceerde bevalling bij de gynaecoloog voor nacontrole komt.

“De nacontrole is een fijn moment om samen met de verloskundige van het Samenwerkingsverband Geboortezorg Noord Friesland terug te kijken op de bevalling”