Uw kindje is kleiner of groter dan verwacht – dysmaturiteit of macrosomie

Dysmaturiteit is een te laag geboortegewicht in verhouding tot het aantal weken van de zwangerschap. Tussen de 37 en 42 weken ligt het gemiddelde geboortegewicht tussen de 2500 en 4500 gram. Bij een hoger geboortegewicht heet dit macrosomie. In beide situaties komt de kinderarts uw kind onderzoeken.

Bij dysmaturiteit kan uw kind moeite hebben met drinken of zichzelf op temperatuur houden en/of lage glucose waarden (suiker) in het bloed krijgen. Dit laatste komt ook voor bij macrosomie. Glucose is nodig om goed te drinken, te groeien en jezelf op temperatuur te houden. Dit zal tenminste 12 uur gecontroleerd worden door de kinderarts middels een prikje in de hak. Als alles goed is kunnen jullie daarna naar huis.  Indien de glucose in het bloed té laag is, kan er eerst extra voeding gegeven worden. Wanneer dat niet voldoende is kan er glucose via een infuus gegeven worden.

Er zijn een aantal risicofactoren voor dysmaturiteit, namelijk als:
– de moederkoek (placenta) niet goed is aangelegd door bijvoorbeeld roken, alcohol- en/of drugsgebruik of een hoge bloeddruk.
– de placenta een andere vorm heeft of onhandige ligging voor de uitgang van de baarmoeder
– er sprake is van zwangerschapsvergiftiging of het HELLP syndroom
– het gaat om een tweeling of als er sprake is van chromosomale afwijkingen
– gevolg van infecties gedurende de zwangerschap. Bij een vermoeden van een infectie kan dit getest worden bij moeder. Hierover kan de verloskundige of de gynaecoloog u meer vertellen.

Voor macrosomie is niet altijd een oorzaak te vinden, maar er zijn een aantal factoren die wel mee kunnen spelen:
– (Zwangerschaps)diabetes; door een verstoring in de glucose-huishouding, kan je baby veel glucose binnenkrijgen en hierdoor sneller groeien en hier gewend aan raken.
– Overgewicht;
– Leeftijd > 35 jaar van moeder;
– Eerder een macrosoom kindje;
– Genetische factoren.