Uw eigen bijdrage voor kraamzorg

Wie kraamzorg krijgt, moet een eigen bijdrage betalen. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, hangt af van uw verzekeringspolis. In deze polis staat ook of u de eigen bijdrage via een aanvullende verzekering vergoed kunt krijgen. Het is dan ook aan te raden voorafgaand aan het aanmelden voor kraamzorg met uw verzekeraar contact op te nemen om uw polis in te zien.