Ondersteuning en begeleiding van uw verloskundige

Bij uw thuisbevalling ondersteunt en begeleidt uw verloskundige u tijdens de gehele bevalling. Op het moment dat uw bevalling begint, kunt u contact opnemen met uw verloskundige. Zij zal u in de laatste zwangerschapsmaand instrueren bij welke signalen u moet bellen.

Na de bevalling neemt de kraamverzorgende de zorg van de verloskundige over, maar blijft uw verloskundige op de achtergrond bij uw zorg betrokken.

Zorg van uw verloskundige

  • De verloskundige houdt uw gezondheid en die van de baby tijdens de bevalling nauwlettend in de gaten.
  • Ze ondersteunt en begeleidt u tijdens de hele bevalling.
  • Uw verloskundige schakelt een arts in wanneer dat nodig is of verwijst u door naar het ziekenhuis.
  • Ze controleert uw gezondheid en die van de baby meteen na de bevalling en in de kraamtijd.
  • De verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) komt tussen 5e en 7e dag na de bevalling bij uw thuis om de hielprik en de gehoortest bij uw baby te doen.

Schat aan informatie

Uw verloskundige beschikt over veel informatie op het gebied van bevallingen. Stel haar uw persoonlijke vragen en leg uw zorgen aan haar voor. Daarmee zorgt u voor rust bij u zelf en kunt u zich zo goed mogelijk voorbereiden op de bevalling.