Pijnbehandeling tijdens de bevalling

Tijdens de bevalling kan het zijn dat de bevalling onvoldoende vordert of dat er de wens is voor pijnbestrijding. In dat geval kan er in het ziekenhuis tijdens de eerste fase van de bevalling medicatie toegediend worden om de weeën pijn te verlichten. Omdat dit consequenties voor moeder en kindje kan hebben, is dit een reden voor verder zorg in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog.

Soorten pijnbehandeling tijdens de bevalling

De meest bekende vorm van pijnbehandeling tijdens de bevalling is de ruggenprik. Bij de ruggenprik wordt (tijdelijk) een heel dun kunststof slangetje in de rug gebracht naast de zenuwen die de baringspijn doorgeven. Op deze plek wordt een verdovingsvloeistof toegediend die de pijn grotendeels wegneemt. Bij een ruggenprik kan een bloeddrukdaling bij u en uw kindje optreden. U en uw kindje worden daarom continu bewaakt. De anesthesist plaatst de ruggenprik op de operatieafdeling. Wanneer de verdoving zijn werk gaat doen en uw conditie stabiel is, wordt u weer naar de verloskamer teruggebracht.

Een andere manier van pijnbestrijding is een injectie met een morfineachtige stof (pethidine) in uw bovenbeen. Deze injectie werkt vaak zo’n twee tot vier uur. Het haalt de scherpste kanten van de pijn weg en u kunt zich vaak beter ontspannen. Ook in deze situatie worden u en uw kindje continu bewaakt. Tegenwoordig gebruiken we dit medicijn niet meer vaak.

Daarnaast hebben we sinds kort in het MCL ook remifentanyl. Dit is ook een morfineachtige stof wat u via een pompje kunt toedienen. Als u de wee op voelt komen drukt u op het knopje en wordt het medicijn toegediend. Het haalt de scherpe kant van de wee eraf dit helpt u ontspannen. Het is een medicijn wat officieel niet geregistreerd staat als medicijn voor bevallingspijn, maar wordt in ziekenhuizen door heel Nederland gebruikt. De lange termijn effecten op uw kindje zijn vooralsnog niet bekend. De mogelijke risico’s voor uzelf als voor het kindje kunnen zijn: daling van het zuurstofgehalte in het bloed, ademstilstaan, lage bloeddruk, misselijkheid. Tijdens het gebruik van het medicijn houden we u extra in de gaten met behulp van een monitor. De eerste 30 minuten zit een arts of verpleegkundige naast u op de kamer om u extra in de gaten te houden.

Tenslotte hebben we in het MCL ook een nieuwe vorm om met bevallingspijn om te gaan. We hebben een birthVR. Dit is een VR bril waarin een programma wordt afgespeeld waarbij u meditatieoefeningen krijgt. De birthVR zorgt voor meditatie en ontspanning en vermindering van pijn.

Heeft u in de zwangerschap vragen over de het verloop van de bevalling, weeënpijn en/of pijnbestrijding? Bespreek deze dan met uw verloskundige of arts.