Bevallen via een keizersnede

Soms is een keizersnede noodzakelijk om de gezondheid van moeder en kind te kunnen garanderen. De kans op complicaties tijdens een natuurlijke bevalling is in die situaties te groot.

Hoe gaat een keizersnede?

De gynaecoloog van het MCL maakt allereerst een snede in uw onderbuik. Dit gebeurt uiteraard onder verdoving (ruggenprik). Nadat uw darmen en blaas opzij zijn geschoven, kan er een snede in uw baarmoeder worden gemaakt. Via deze snede komt uw kindje uit uw baarmoeder ter wereld. Na de ingreep hecht de gynaecoloog uw baarmoeder, evenals uw buikwand. In veel gevallen is het mogelijk dat de baby direct na de geboorte op uw blote buik komt te liggen. Dit noemen we de natuurlijke keizersnede.

Herstel na een keizersnede

Na een keizersnede blijft u enkele dagen in het ziekenhuis voor een regelmatige controle en verzorging van uw wond. Ook nadat u bent thuis gekomen, is het van groot belang om uw lichaam de tijd te geven om te herstellen van de bevalling.

Volgende zwangerschappen na een keizersnede

Wanneer u eenmaal bent bevallen via een keizersnede, betekent dat niet dat ook uw volgende kindje via een keizersnede ter wereld zal komen. U kunt meestal bij een volgende zwangerschap op een natuurlijke manier bevallen. Wel zal deze bevalling in het ziekenhuis onder medische begeleiding plaatsvinden.

Meer informatie over een keizersnede

Meer informatie over bevallen via een keizersnede in het Medisch Centrum Leeuwarden leest u in de folder van het MCL of op de website van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.