Natuurlijk bevallen of een keizersnede

De meeste baby’s komen op natuurlijke wijze ter wereld. Ongeveer 15 van de honderd bevallingen eindigen in een keizersnede.

Kiezen voor een keizersnede

Een keizersnede is een grote operatie die, alhoewel dat zeldzaam is, met risico’s en complicaties gepaard kan gaan. Er moet dus een goede reden zijn om een keizersnede te doen. Soms is die reden al voor de bevalling bekend, omdat er medische complicaties zijn die een keizersnede noodzakelijk maken. Een keizersnede kan dan worden gepland. De operatie vindt meestal plaats in de week voor de uitgerekende datum.

Redenen voor een onverwachte keizersnede

Het kan ook gebeuren dat de gynaecoloog tijdens de bevalling de keuze maakt om een keizersnede uit te voeren. Dit besluit kan worden genomen wanneer:

  • de bevalling te lang duurt
  •  de conditie van de baby of de moeder in gevaar komt
  • de ligging van de baby ongunstig is

“De zorg tijdens en na afloop van mijn bevalling in het Medisch Centrum Leeuwarden was hartverwarmend.”