Natuurlijk bevallen of een keizersnede

De meeste baby’s komen op natuurlijke wijze ter wereld. Ongeveer 15 van de honderd bevallingen eindigen in een keizersnede.

Kiezen voor een keizersnede

Een keizersnede is een grote operatie die, alhoewel dat zeldzaam is, met risico’s en complicaties gepaard kan gaan. Er moet dus een goede reden zijn om een keizersnede te doen. Soms is die reden al voor de bevalling bekend, omdat er medische complicaties zijn die een keizersnede noodzakelijk maken. Een keizersnede kan dan worden gepland. De operatie vindt meestal plaats in de week voor de uitgerekende datum.

Bevallen na een eerdere keizersnede:

Als u eerder bent bevallen via een keizersnede, kunt u bij een volgende zwangerschap meestal vaginaal bevallen. In de meeste gevallen verloopt dit zonder problemen. Omdat er een licht verhoogd risico is op ernstige complicaties adviseren wij u wel in het ziekenhuis te bevallen. U krijgt dus een medische indicatie voor de bevalling. Rond de 20 weken krijgt u een gesprek in het MCL om de voor- en nadelen met u en uw partner te bespreken.

Op de onderstaande website kunt u meer lezen over bevallen na een eerdere keizersnede:https://www.degynaecoloog.nl/onderwerpen/bevallen-eerdere-keizersnede/

Redenen voor een onverwachte keizersnede

Het kan ook gebeuren dat de gynaecoloog tijdens de bevalling de keuze maakt om een keizersnede uit te voeren. Dit besluit kan worden genomen wanneer:

  • de bevalling te lang duurt
  •  de conditie van de baby of de moeder in gevaar komt
  • de ligging van de baby ongunstig is

“De zorg tijdens en na afloop van mijn bevalling in het Medisch Centrum Leeuwarden was hartverwarmend.”