Eerste controle van uw baby

In de eerste minuten na de geboorte bepaalt de verloskundige zorgverlener de Apgarscore van uw kindje. Er wordt dan gekeken naar de vitale levensfuncties van uw baby. Dit onderzoek gebeurt terwijl uw kindje op uw buik ligt. Na ongeveer een uur wordt uw kindje nog een keer helemaal van top tot teen bekeken en gewogen.

De Apgarscore

In de eerste minuten na de geboorte onderzoekt de verloskundige zorgverlener uw baby. Ze kijkt dan naar de volgende zaken:

  • ademhaling
  • hartslag
  • kleur
  • reflexen
  • spierspanning

Voor ieder onderdeel krijgt uw baby  een aantal punten. De maximale score is een 10.  Als de baby op onderdelen minder goed scoort, houdt de verloskundige zorgverlener dit extra nauwlettend in de gaten. In het ziekenhuis maar ook thuis krijgt uw kindje zo nodig direct medische hulp zoals extra zuurstof.

Zorg voor uw pasgeboren baby

Wanneer uit het eerste onderzoek blijkt dat uw baby extra zorg nodig heeft, gaat u bij een thuisbevalling direct naar het ziekenhuis. Wanneer u al in het ziekenhuis bevallen bent, wordt uw kindje naar de couveuse afdeling van het MCL gebracht. Hier krijgt het de nodige extra zorg voor een goed begin.

De hielprik en de gehoortest

In de eerste levensweek worden de hielprik en de gehoortest bij uw baby verricht.